Itsenäisyyden museo

Museo on auki sunnuntaisin 22.10. – 26.11. kello 13-15 ja muulloin sopimuksen mukaan. Tervetuloa tutustumaan museoon.

Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry:n omistama ja ylläpitämä Itsenäisyyden museo.

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Salon Seudun Perinneyhdistys ry perustettiin 16.01.1991. Yhdistyksen kotipaikkana oli Salo ja siihen kuuluivat Salon lisäksi lähikunnat. Vuonna 2013 yhdistyksen nimeksi muutettiin Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry:ksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vapaussotiimme osal-listuneiden tai muuten maamme itsenäisyyteen myötävai-kuttaneiden muistoa keräämällä ja tallentamalla historiallista aineistoa vapaussodista, niiden tarkoitusperistä ja taistelijoista. Lisäksi yhdistys huolehtii siitä, että vapaussotiin sekä suojeluskunta – ja lot-tajärjestöihin liittyvät perinteet säilyvät ja leviävät laajempien kansalaispiirien tie- toisuuteen. Tätä varten yhdistys harjoittaa muun muassa mu-seotoimintaa omistamassaan Itsenäisyyden museossa.

 

Museo on auki sunnuntaisin 22.10. – 26.11. kello 13-15 ja muulloin sopimuksen mukaan. Tervetuloa tutustumaan museoon.