Itsenäisyyden museo

Tervetuloa tutustumaan museoon.

Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry:n omistama ja ylläpitämä Itsenäisyyden museo.

Vapaussodan ja Itsenäisyyden Salon Seudun Perinneyhdistys ry perustettiin 16.01.1991. Yhdistyksen kotipaikkana oli Salo ja siihen kuuluivat Salon lisäksi lähikunnat. Vuonna 2013 yhdistyksen nimeksi muutettiin Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry:ksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vapaussotiimme osal-listuneiden tai muuten maamme itsenäisyyteen myötävai-kuttaneiden muistoa keräämällä ja tallentamalla historiallista aineistoa vapaussodista, niiden tarkoitusperistä ja taistelijoista. Lisäksi yhdistys huolehtii siitä, että vapaussotiin sekä suojeluskunta – ja lot-tajärjestöihin liittyvät perinteet säilyvät ja leviävät laajempien kansalaispiirien tie- toisuuteen. Tätä varten yhdistys harjoittaa muun muassa mu-seotoimintaa omistamassaan Itsenäisyyden museossa.

 

AJANKOHTAISTA

Jäsenkirje 1/2024 julkaistu.

Lauantaina 16.3. kello 14 Itsenäisyyden museossa Roger Johansson pitää esitelmän aiheesta ”Suomenhevonen sodassa, maataloudessa ja urheilussa”. Museo avataan kello 13. Järj. Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ja Sotien 1939-45 Salon Perinneyhdistys ry

Museo on auki vain sopimuksen mukaan (Rajasaari 0408469398, Laaksonen 0400228129)